Feedback als motor voor het leerproces

Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit borgt de verwachtingen voor kwaliteitsvol Onderwijs. Eén van deze kwaliteitsverwachtingen is de school te stimuleren in de ontwikkeling van alle lerenden rond Wetenschap & Techniek. Tijdens de startavonden op 22 en 25 januari trachten wij je op een interactieve manier te inspireren. Jij en een collega zijn alvast van harte welkom.Het programma:
18.30u. Ontvangst
19u.       Welkom
19.10u. Het belang van kwaliteitsvol onderwijs (gedeputeerde Peuskens)
19.25u. voorstelling wetenschappelijk onderzoek naar implementatie van Wetenschap & Techniek in het BaO  
              (onderzoekscel PXL)
19.40u. De conclusies van het onderzoek naar de implementatie van Wetenschap & Techniek in relatie met het
              referentiekader voor onderwijskwaliteit en Inspectie 2.0. (Onderwijsinspectie)
20.10u. A.d.h.v. een praktijkvoorbeeld kansen zien en grijpen (gesprekstafels)
21u.      Einde
nieuws

Welkom bij Ontdek Techniektalent


 Ontdek Techniektalent is een initiatief van het Steunpunt Onderwijs van de Provincie Limburg, dat tot doel heeft kinderen uit het gewone en buitengewone kleuter- en basisonderwijs op een speelse manier kennis te laten maken met Wetenschap en Techniek en hun talent hiervoor stimuleren.


Het project biedt onder andere vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leerkrachten uit het kleuter- en basisonderwijs. Met het netwerk bestaande uit de pedagogische begeleiding, de Limburgse hogescholen, de Limburgse nijverheidsscholen en bijna alle kleuter- en basisscholen streven we naar het verhogen van de technische geletterdheid van al onze jongeren.


De projectpijlers zijn:

  • ondersteunen van de visie rond Wetenschap en Techniek op de klasvloer
  • leerkrachten vorming aanbieden om vertrouwd te geraken met STEM-gerelateerde inhouden en de daaraan verbonden pedagogisch-didactische aanpak
  • leermiddelen ter beschikking stellen en methodieken aanreiken om Wetenschap en Techniek in de eigen vertrouwde schoolomgeving te brengen  


Het ontwikkelen van leerlijnen rond Wetenschap en Techniek biedt kansen en nieuwe inzichten om het probleemoplossend denken en handelen te oefenen bij jonge kinderen.

header

Doelstellingen

Het Ontdek Techniektalent project heeft volgende doelstellingen:

  • De drempel naar richtingen met Techniek & Wetenschap verlagen.
  • Aandacht en ondersteuning bij het realiseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen Techniek en Wetenschap in het basisonderwijs vertrekkende vanuit een onderzoekende, ontwerpende houding.
  • Jongeren van het basisonderwijs hun interesses en talenten voor Techniek & Wetenschap laten ontdekken.
x

Gebruiker scholen aanpassen

x