De eerste editie van STEM@work was een schot in de roos!

Op woensdagnamiddag 3mei namen meer dan 200 leerkrachten uit het basisonderwijs deel aan workshops rond Techniek & Wetenschap. Dat deze workshops plaatsvonden in een tiental Limburgse bedrijven verspreid over de provincie maakte het project nog grootser.


"Hoe concreter je jongeren in de basisschool al toont hoe belangrijk techniek is op de werkvloer, hoe meer je hen stimuleert om hun techniektalent te ontdekken. Met STEM@work geven we leerkrachten de kans om de klaspraktijk aan de realiteit te toetsen. Een tiental bedrijven uit alle sectoren nemen als ambassadeurs van STEM@work deel aan deze eerste editie als gastlocaties voor de workshops. De deelnemende leerkrachten mogen er later ook met hun klas op bedrijfsbezoek komen. Zo kunnen de leerlingen zelf beleven wat allemaal mogelijk is op de werkvloer met wat zij leren in de techniekles", zegt gedeputeerde van onderwijs Jean-Paul Peuskens.


Speciale dank gaat naar de deelnemende leerkrachten en onze ambassadeurbedrijven.


Leerkrachten die met hun leerlingen nu of later een bedrijfsbezoek willen plannen, kunnen door hier te klikken meer info bekomen.

In samenspraak met het bedrijf zal dan naar een meest geschikte datum worden gezocht en verdere afspraken worden onderling geregeld.

Opgelet: dit aanbod geldt enkel voor leerkrachten die hebben deelgenomen aan STEM@work editie '17.


Enkele impressies van STEM@work editie '17 zijn te vinden in het fotoalbum. 


Kleuters op bedrijfsbezoek

Het 3de kleuterklasje van het Evermaruske uit Tongeren ging al een kijkje nemen bij EUROPOWER Generators in Nieuwerkerken. En of het een succes was!

Onderaan vind je enkele indrukken van hun bezoek.


Welkom bij Ontdek Techniektalent


 Ontdek Techniektalent is een initiatief van het Steunpunt Onderwijs van de Provincie Limburg, dat tot doel heeft kinderen uit het gewone en buitengewone kleuter- en basisonderwijs op een speelse manier kennis te laten maken met Wetenschap en Techniek en hun talent hiervoor stimuleren.


Het project biedt onder andere vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leerkrachten uit het kleuter- en basisonderwijs. Met het netwerk bestaande uit de pedagogische begeleiding, de Limburgse hogescholen, de Limburgse nijverheidsscholen en bijna alle kleuter- en basisscholen streven we naar het verhogen van de technische geletterdheid van al onze jongeren.


De projectpijlers zijn:

  • ondersteunen van de visie rond Wetenschap en Techniek op de klasvloer
  • leerkrachten vorming aanbieden om vertrouwd te geraken met STEM-gerelateerde inhouden en de daaraan verbonden pedagogisch-didactische aanpak
  • leermiddelen ter beschikking stellen en methodieken aanreiken om Wetenschap en Techniek in de eigen vertrouwde schoolomgeving te brengen  


Het ontwikkelen van leerlijnen rond Wetenschap en Techniek biedt kansen en nieuwe inzichten om het probleemoplossend denken en handelen te oefenen bij jonge kinderen.

header

Doelstellingen

Het Ontdek Techniektalent project heeft volgende doelstellingen:

  • De drempel naar richtingen met Techniek & Wetenschap verlagen.
  • Aandacht en ondersteuning bij het realiseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen Techniek en Wetenschap in het basisonderwijs vertrekkende vanuit een onderzoekende, ontwerpende houding.
  • Jongeren van het basisonderwijs hun interesses en talenten voor Techniek & Wetenschap laten ontdekken.
x

Gebruiker scholen aanpassen