Blanco lesfiche

De blanco lesfiche kan je als leidraad gebruiken tijdens de ontwikkeling van een eigen lesfiche. Deel per deel wordt de les uitgeklaard om zo tot een heuse mini-lesvoorbereiding te komen.


Uploadfiche

De uploadfiche is een digitaal formulier met eenzelfde opmaak als de blanco lesfiche. Wanneer alle gevraagde gegevens zijn ingevuld wordt dit document verzonden naar de ict-verantwoordelijke van OTT. Op zijn beurt zal hij de fiche verder digitaliseren en online plaatsen. Let op; het online plaatsen van een nieuwe lesfiche gebeurd op vaste momenten in het schooljaar.