Met het Micro:bit-project schep je kansen voor alle leraren met hun leerlingen om het ontwerpend leren en het probleemoplossend denken te stimuleren. Tevens kan je de Micro:bit als leermiddel makkelijk integreren en dit in meerdere leergebieden als bijvoorbeeld wetenschap & techniek, mens & maatschappij, Nederlands, wiskunde, lichamelijke opvoeding, sociale vaardigheden en muzische vorming. 


De Micro:bit laat kinderen:

  • reeds op jonge leeftijd en op speelse wijze kennismaken met Wetenschap en Techniek
  • leren om probleemoplossend te denken
  • kinderen trainen in het computationeel denken


De Micro:bitbiedt leraren:

  • een stimulans om te experimenteren met nieuwe onderwijspraktijken
  • kansen om het leerproces van hun leerlingen in handen te nemen en vakoverstijgend aan de slag te gaan
  • kansen om creatieve en kritische denkvaardigheden te ontwikkelen
  • de mogelijkheid om vertrouwd te geraken met de STEM-filosofie.

 

De presentatie getoond tijdens de infoavond kan je hier vinden.

Het sjabloon als leidraad voor een lesfiche kan je hier vinden.