STEM@work editie 2018 - contactgegevens bedrijven

STEM@work editie 2018 was opnieuw een succes! Meer dan 120 leerkrachten namen deel aan een workshop binnen de leerlijnen van Techniek & Wetenschap. Tijdens een bedrijfsbezoek werd meteen ook de link gelegd met de realiteit in het bedrijfsleven. 

U als deelnemer aan STEM@work kan nu met uw klas zelf een bedrijfsbezoek plannen. De nodige contactgegevens kan u vinden door de knop onderaan dit bericht aan te klikken. Een formulier met de deelnemende bedrijven en de aangewezen leeftijdscategoriën voor een bedrijfsbezoek op maat zal zich openen. Opgelet, het organiseren van een bedrijfsbezoek bij een van de deelnemende bedrijven kan enkel na wederzijdse goedkeuring. Leerkrachten die hebben deelgenomen aan een STEM@work editie 2017 en/of 2018 genieten voorrang.


Alvast een heel leerrijk en boeiend bedrijfsbezoek gewenst!

Contactgegevens
stem@work18

Welkom bij Ontdek Techniektalent


 Ontdek Techniektalent is een initiatief van het Steunpunt Onderwijs van de Provincie Limburg, dat tot doel heeft kinderen uit het gewone en buitengewone kleuter- en basisonderwijs op een speelse manier kennis te laten maken met Wetenschap en Techniek en hun talent hiervoor stimuleren.


Het project biedt onder andere vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leerkrachten uit het kleuter- en basisonderwijs. Met het netwerk bestaande uit de pedagogische begeleiding, de Limburgse hogescholen, de Limburgse nijverheidsscholen en bijna alle kleuter- en basisscholen streven we naar het verhogen van de technische geletterdheid van al onze jongeren.


De projectpijlers zijn:

  • ondersteunen van de visie rond Wetenschap en Techniek op de klasvloer
  • leerkrachten vorming aanbieden om vertrouwd te geraken met STEM-gerelateerde inhouden en de daaraan verbonden pedagogisch-didactische aanpak
  • leermiddelen ter beschikking stellen en methodieken aanreiken om Wetenschap en Techniek in de eigen vertrouwde schoolomgeving te brengen  


Het ontwikkelen van leerlijnen rond Wetenschap en Techniek biedt kansen en nieuwe inzichten om het probleemoplossend denken en handelen te oefenen bij jonge kinderen.

header

Doelstellingen

Het Ontdek Techniektalent project heeft volgende doelstellingen:

  • De drempel naar richtingen met Techniek & Wetenschap verlagen.
  • Aandacht en ondersteuning bij het realiseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen Techniek en Wetenschap in het basisonderwijs vertrekkende vanuit een onderzoekende, ontwerpende houding.
  • Jongeren van het basisonderwijs hun interesses en talenten voor Techniek & Wetenschap laten ontdekken.
x

Gebruiker scholen aanpassen

x

Geen toegang

Om naar deze pagina te surfen moet je een login hebben.