STEM@work '18

header

De tweede editie van STEM@work was een schot in de roos!

Op woensdagnamiddag 21 maart namen meer dan 130 leerkrachten uit het basisonderwijs deel aan workshops rond Techniek & Wetenschap. Dat deze workshops plaatsvonden in een twaalftal Limburgse bedrijven verspreid over de provincie, maakte het project nog grootser.

"Hoe concreter je jongeren in de basisschool toont hoe belangrijk techniek is op de werkvloer, hoe meer je hen stimuleert om hun techniektalent te ontdekken. Met STEM@work geven we leerkrachten de kans om de klaspraktijk aan de realiteit te toetsen. Een twaalftal bedrijven uit alle sectoren nemen als ambassadeurs van STEM@work deel. Naast het ter beschikking stellen van een gastlocatie, bieden zij de deelnemende leerkrachten aan om later ook met hun klas op bedrijfsbezoek te komen. Zo kunnen de leerlingen zelf beleven wat allemaal mogelijk is op de werkvloer met wat zij leren in de techniekles", zegt gedeputeerde van onderwijs Jean-Paul Peuskens.


Voka - Kamer van Koophandel Limburg trad op als partner voor dit uniek concept. Gedelegeerd bestuurde Johan Leten: "Kennis samenbrengen en met elkaar delen is een noodzaak. De werkvloer van onze ondernemingen zorgt ervoor dat die kennis op een intense manier beleefd wordt. Binnen de bedrijfswereld wordt STEM@work alvast warm onthaald."


Speciale dank gaat naar de deelnemende leerkrachten en onze ambassadeurbedrijven.


Leerkrachten die met hun leerlingen nu of later een bedrijfsbezoek willen plannen, kunnen hiervoor contact opnemen met het gastbedrijf.

In samenspraak met het bedrijf zal dan naar een meest geschikte datum worden gezocht en verdere afspraken worden onderling geregeld.

Opgelet: dit aanbod geldt enkel voor leerkrachten die hebben deelgenomen aan STEM@work editie '18.


Enkele impressies van STEM@work editie '18 kan je hier al vinden. Voor meer sfeerbeelden kan je terecht in het fotoalbum. 

Terugblik netwerkmoment: Feedback als motor voor het leerproces

Tijdens de startavonden van 22 en 25 januari '18 mocht Ontdek Techniektalent vertegenwoordigers uit maar liefst 142 Limburgse basisscholen verwelkomen. Het programma was dan ook veel belovend en ambiteus opgesteld.

Naast het belang van goed en kwaliteitsvol onderwijs als grondvoorwaarde voor ontwikkeling van kinderen en jongeren, en dit op basis van hun talenten, bracht de PXL-Hogeschool in kaart hoe er momenteel geëvalueerd, gerapporteerd en georiënteerd wordt door onze basisscholen.

Ook de Onderwijsinspectie Basisonderwijs gaf een presentatie waarbij aan de hand van de conclusies van het onderzoek werd gezocht naar groeikansen. Dit vanuit het referentiekader voor onderwijskwaliteit en Inspectie 2.0.

nieuws

Gesprekstafels

Afsluitend en aan de hand van een klasfragment dachten de aanwezigen samen na over kansen, valkuilen en randvoorwaarden rond thema's als adequate feedback, of gemotiveerd evalueren en rapporteren delen met elkaar. De input vanuit de gesprekstafels werd met de aanwezige deelnemers gedeeld. Eigen vormingsmomenten en trajecten

Deze startavond werd meteen ook de aanzet voor de pedagogische begeleidingsdiensten om eigen vormingsmomenten en trajecten rond het thema evaluatie/rapportering/oriëntering op te zetten. Deze data vind je op de websitekalender van Ontdek Techniektalent of via de pedagogische begeleider zelf.


Onderaan kan u het filmpje van de besproken techniekles bekijken. Met dank aan het 4de leerjaar uit SBS Dilsen-Stokkem.

Welkom bij Ontdek Techniektalent


 Ontdek Techniektalent is een initiatief van het Steunpunt Onderwijs van de Provincie Limburg, dat tot doel heeft kinderen uit het gewone en buitengewone kleuter- en basisonderwijs op een speelse manier kennis te laten maken met Wetenschap en Techniek en hun talent hiervoor stimuleren.


Het project biedt onder andere vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leerkrachten uit het kleuter- en basisonderwijs. Met het netwerk bestaande uit de pedagogische begeleiding, de Limburgse hogescholen, de Limburgse nijverheidsscholen en bijna alle kleuter- en basisscholen streven we naar het verhogen van de technische geletterdheid van al onze jongeren.


De projectpijlers zijn:

  • ondersteunen van de visie rond Wetenschap en Techniek op de klasvloer
  • leerkrachten vorming aanbieden om vertrouwd te geraken met STEM-gerelateerde inhouden en de daaraan verbonden pedagogisch-didactische aanpak
  • leermiddelen ter beschikking stellen en methodieken aanreiken om Wetenschap en Techniek in de eigen vertrouwde schoolomgeving te brengen  


Het ontwikkelen van leerlijnen rond Wetenschap en Techniek biedt kansen en nieuwe inzichten om het probleemoplossend denken en handelen te oefenen bij jonge kinderen.

header

Doelstellingen

Het Ontdek Techniektalent project heeft volgende doelstellingen:

  • De drempel naar richtingen met Techniek & Wetenschap verlagen.
  • Aandacht en ondersteuning bij het realiseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen Techniek en Wetenschap in het basisonderwijs vertrekkende vanuit een onderzoekende, ontwerpende houding.
  • Jongeren van het basisonderwijs hun interesses en talenten voor Techniek & Wetenschap laten ontdekken.
x

Gebruiker scholen aanpassen

x

Geen toegang

Om naar deze pagina te surfen moet je een login hebben.