bibliotheken

10.000ste leerkracht in de bloemetjes gezet.

Het was raden wanneer de 10.000ste aanmelding op de website www.ontdektechniektalent.be een feit zou zijn. Vandaag weten we dat Hanne Jansen van basisschool ’t Leer-rijk uit Herk-de-Stad deze eer te beurt valt. Juf Hanne mocht uit handen van gedeputeerde van Onderwijs en Vorming, Bert Lambrechts, een STEM-pakket bestemd voor in de klas in ontvangst nemen. “Onze school hecht veel belang aan kwaliteitsvol onderwijs”, zegt directeur Kim Santermans. “Het volledige schoolteam is lid van Ontdek Techniektalent en maakt graag gebruik van de leerlijnen rond STEM.” Bij toeval is juf Hanne de 10.000 gebruiker van de website geworden. Voor juf Hanne is dit een leuke verrassing.

 

Met het project Ontdek Techniektalent zet de provincie in op het versterken van leerkrachten in het basisonderwijs, meer bepaald rond STEM in het kleuter- en basisonderwijs.

 

Zo vonden heel wat leerkrachten de weg naar bv. ‘computationeel’ denken bij kleuters. Een thema dat op het eerste zicht complex lijkt, maar waarmee leerkrachten aan de hand van concrete handvaten en tips uit de workshops en op de website van Ontdek Techniektalent toch meteen aan de slag kunnen. Maar ook kennen de 7 andere leerlijnen, waaronder bijvoorbeeld magnetisme en constructie, voor zowel de kleuters als kinderen uit het lager onderwijs, heel wat bijval.

 

Wanneer leerkrachten een gratis login aanmaken, kunnen ze gebruik maken van alle materialen. “Een 10.000ste aanmelding betekent dan ook dat al heel wat leerkrachten gebruik hebben kunnen maken van het materiaal en de inzichten die worden aangeboden op de website. Ze delen vaak ook hun ervaring waardoor we steeds kunnen bijsturen”, zegt gedeputeerde Lambrechts. “Maar ook in de toekomst zullen we niet stil blijven zitten en nieuwe inzichten, tips en actuele thema’s blijven aanbieden aan de leerkrachten. Dit binnen het kader van het onderzoekend en ontwerpend leren op maat van het kleuter- tot en met het lager onderwijs.”

nieuws

!

Welkom bij Ontdek Techniektalent


 Ontdek Techniektalent is een initiatief van het Flankerend Onderwijs van de Provincie Limburg, dat tot doel heeft kinderen uit het gewone en buitengewone kleuter- en basisonderwijs op een speelse manier kennis te laten maken met Wetenschap en Techniek en hun talent hiervoor stimuleren.


Het project biedt onder andere vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leerkrachten uit het kleuter- en basisonderwijs. Met het netwerk bestaande uit de pedagogische begeleiding, de Limburgse hogescholen, de Limburgse nijverheidsscholen en bijna alle kleuter- en basisscholen streven we naar het verhogen van de technische geletterdheid van al onze jongeren.


De projectpijlers zijn:

  • ondersteunen van de visie rond Wetenschap en Techniek op de klasvloer
  • leerkrachten vorming aanbieden om vertrouwd te geraken met STEM-gerelateerde inhouden en de daaraan verbonden pedagogisch-didactische aanpak
  • leermiddelen ter beschikking stellen en methodieken aanreiken om Wetenschap en Techniek in de eigen vertrouwde schoolomgeving te brengen  


Het ontwikkelen van leerlijnen rond Wetenschap en Techniek biedt kansen en nieuwe inzichten om het probleemoplossend denken en handelen te oefenen bij jonge kinderen.header

Wat Ontdek Techniektalent te bieden heeft? Hier alvast een voorsmaakje.


Doelstellingen

Het Ontdek Techniektalent project heeft volgende doelstellingen:


  • De drempel naar richtingen met Techniek & Wetenschap verlagen.
  • Aandacht en ondersteuning bij het realiseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen Techniek en Wetenschap in het basisonderwijs vertrekkende vanuit een onderzoekende, ontwerpende houding.
  • Jongeren van het basisonderwijs hun interesses en talenten voor Techniek & Wetenschap laten ontdekken.
x

Gebruiker scholen aanpassen

x

Geen toegang

Om naar deze pagina te surfen moet je een login hebben.